NAPOMENE ZA PUTOVANJA

 

Manga Trip putovanja koncipirana su za sve avanturiste, ljude vedrog, istraživačkog duha kojima ne smeta prijeći više stotina pa i tisuća kilometara raznim prijevoznim sredstvima kako bi otkrili, upoznali, osjetili i doživjeli nešto novo.

 

Ako niste nasmijani, vedri i dobro raspoloženi, molimo Vas da s tim vibracijama ne kucate na naša vrata.

 

Organizator Manga Trip putovanja je TA „SONIC – TOURS“ d.o.o. stalna članica, YUTA-e / Licenca br. OTP 615/2010 od 26.08.2010. i za Manga Trip putovanja važe Opći uvjeti putovanja koje možete pogledati OVDJE

1. Molimo Vas pažljivo pročitajte Opće uvjete putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i suglasnost o tome da ste s istima u potpunosti upoznati i suglasni.

2. Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obvezni su sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i osiguranja, kao i Općim uvjetima putovanja organizatora putovanja.

3. Za sve informacije dobivene usmenim ili telefonskim  putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti s objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo program putovanja koji je sastavni dio Ugovora o putovanju.

4. Uplatom paket aranžmana, prijevoza ili ponuđene turističke usluge smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i navode te da prihvaća sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.  

5. Organizator putovanja nije ovlašten i ne ocjenjuje valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Republike Hrvatske, u obvezi su se sami upoznati s viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uvjetima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju…), informiraju prije polaska na putovanje u veleposlanstvu ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravne putovnice ili vize, niti je odgovoran ako granične ili imigracijske vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili daljnji boravak putnika. Sve posljedice gubitka ili krađe putovnice tijekom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizirano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

6. Maloljetnoj djeci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je suglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ako putuju bez pratnje roditelja, moraju imati punoljetnog pratitelja i ovjerenu punomoć oba roditelja prilikom prelaska granice.  Izjava suglasnosti roditelja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. 

7. Potpisnik Ugovora o putovanju je dužan pisanim putem (putem e-maila), obavijestiti organizatora putovanja ako dođe do promjene putne isprave bilo kog putnika s Ugovora o putovanju. U suprotnom, smatrat će se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize s krivim podacima.

8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima tijekom trajanja aranžmana. Ostavljanje vrijednih stvari u prijevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prijevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju krađe (gubitka osobnih stvari), putnik može zatražiti naknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlaštenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, prometna nezgoda…), potrebno je obratiti se nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja jedino je ovlašten pomoći Vam u posredovanju između Vas i nadležnih organa.

10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obavještenje o otkazu aranžmana je 5 dana prije datuma polaska.

11. Agencija zadržava pravo obavijestiti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cijenama fakultativnih izleta do 5 dana prije puta.

12. Za realizaciju bus aranžmana potrebno je minimalno 45 putnika, dok je za realizaciju avio aranžmana potrebno minimalno 10 putnika.

13. Putnik je dužan raspitati se o točnom vremenu i mjestu polaska najranije 2 dana prije puta.

14. Kod avio aranžmana moguće je blago pomjeranje datuma putovanja u zavisnosti od trenutka formiranja grupe kao i od raspoloživosti mjesta na letovima.

15. U slučaju promjene cijene avio prijevoza od strane avio kompanije, agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana. Cijena je garantirana isključivo kada se uplati cjelokupan iznos cijene aviokarte. U bilo kom slučaju odustanka putnika od putovanja, a nakon kupovine avionskih karata, novčani iznos uplaćen za aviokartu/-e se ne vraća (avio karte su nerefundabilne tj. bez mogućnosti povrata novca).

16. Putna dokumenta: Sva dokumenta predstavnik agencije u zračnoj luci predaje putnicima 2 sata prije zakazanog vremena polijetanja. Nakon preuzimanja dokumenata, potrebno je obaviti Check in, predaju prtljage i kontrolu putovnice. Planirajte vrijeme za put do zračne luke zbog mogućih kašnjenja (prometne gužve, radovi na putu i sl.). Agencija neće snositi odgovornost ako putnik nije stigao zbog kašnjenja u dolasku u zračnu luku za prijavu na let. Za te putnike primjenjivat će se otkazne uzance iz OPĆIH UVJETA PUTOVANJA – kao da su odustali na dan polaska.

17. Predstavnik agencije – je obvezan dočekati i ispratiti putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima prilikom dolaska radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumijevaju cjelodnevno ili svakodnevno prisustvo).

18. Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja zbog nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u prometu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

19. Sva vremena u programima putovanja su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

20. Molimo uzmite u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji zbog objektivnih okolnosti, kao i da zbog državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji, neki od lokaliteta (ili tržni centri, trgovine, restorani, muzeji…), ne rade.

21. Oznaka kategorije hotela u programu je službeno utvrđena i važeća na dan zaključivanja Ugovora između organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.

22. Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo ovisi o smještajnim objektima.

23. U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 sati (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se posljednjeg dana boravka do 09:00 sati. Svaki hotel – smještaj iz ponude organizatora putovanja registriran je, pregledan i standardiziran od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smještaja dostupan je u agenciji ili na web stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja točnog imena hotela, može to učiniti 5 dana prije puta. U slučaju promjene smještaja, organizator će o tome obavijestiti putnike (potpisnike Ugovora), najkasnije tijekom puta, a zamjenski smještaj mora odgovarati standardima smještaja koji je u opisu programa.

24. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnim objektima (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima uređaj…).

25. Usluga bežičnog interneta WiFi ne podrazumijeva obavezno i dobar signal u sobama u svim dijelovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u određenim dijelovima hotela, obično oko recepcije ili u baru. Također, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumijeva BESPLATAN INTERNET nego način korištenja interneta bežično.

26. Organizator putovanja zadržava pravo na razmještaj putnika po sobama ako putnici nisu uplatili privatnu sobu (doplatu za jednokrevetnu sobu), bez praznog kreveta u njoj. Postoji mogućnost spajanja putnika u sobama kako bi se izbjegla doplata za jednokrevetnu sobu. Trudimo se putnike spojiti u sobi vodeći računa o uzrastu putnika, kao i o spolu, ali organizator ne može garantirati ovu uslugu, iako će nastojati izaći u susret željama putnika. Putnik će prihvatiti dijeliti sobu (čak i dvokrevetnu sobu s twin ili double krevetom), s osobom koju mu organizator dodijeli, ako nije platio doplatu za jednokrevetnu – privatnu sobu. 

27. Zahtjevi za twin ili double sobe, konektirane sobe, family sobe i sl., uzet će se u razmatranje, ali grupni aranžmani ne podrazumijevaju potvrdu ovakve vrste smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, kat, francuski ležajevi i sl.). Agencija/ organizator ne može obećati ovakve usluge.

28. Kod bus aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim crpkama u zavisnosti od uvjeta na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turistički autobusima nisu u upotrebi.

29. U prijevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

30. Organizator putovanja zadržava pravo na razmještaj putnika u prijevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sjedalo u prijevoznom sredstvu koje mu organizator dodijeli. Organizator će nastojati izaći u susret željama putnika, ali ne može garantirati ovakvu uslugu.

31. Agencija organizator ili inopartner određuje mjesta polaska i dolaska prijevoznog sredstva, mjesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mjesta za pauze u zemlji i inozemstvu su neke od benzinskih crpki s odmorištima na ruti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ako pratitelj grupe procijeni da je transfer u kašnjenju ili je gužva na graničnim prijelazima veća od uobičajene, može donijeti odluku, a u vezi sa zakonom propisanim uvjetima prijevoza putnika u cestovnom prometu, da ne napravi, ili skrati, predviđene pauze.

32. Agencija prevozi putnike do objekta smještaja onoliko koliko je to fizički moguće. Prijenos prtljage do smještajne jedinice putnici obavljaju sami.

33. Napominjemo da su Manga Trip putovanja grupna putovanja, i tome je sve podređeno. Sukladno tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju ovise isključivo od organizatora i predstavnika agencije u prijevoznom sredstvu kao i atmosfere koja se želi postići, a sve ovisno od destinacije koja se posjećuje (želimo Vam skrenuti pažnju da su Manga Trip putovanja prvenstveno namijenjena mladima i onima koji se tako osjećaju, tako da su muzika i filmovi prilagođeni našoj ciljnoj grupi). Temperatura u vozilu ne može se podešavati individualno za svako sjedalo, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj kolektiva.

34. Fakultativni izleti nisu obvezni dio programa niti su sastavni dio plana i programa puta. Izvode se u suradnji s inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner), zadržavaju pravo izmjene termina i uvjeta izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redoslijeda razgledanja zbog objektivnih okolnosti. Za realizaciju fakultativnih izleta (daleke destinacije i avio aranžmani), je potrebno minimalno 10 prijavljenih putnika (moguće je organizirati fakultativne izlete i s manjim brojem prijavljenih uz korekciju cijene – cijene mogu biti više). Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i ovise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promjena u cijeni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili zbog nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može utjecati, a samim tim nije niti odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promjenu cijena poslanih prije početka putovanja. 

35. Duljina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tijekom programa putovanja ovisi od objektivnih okolnosti (npr. duljine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljnjeg rasporeda u aranžmanu).

36. Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučuje se provjeriti na internetu radno vrijeme istih te da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

37. Upozoravaju se putnici da zbog poštivanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prijelazu radi reguliranja povraćaja novca po osnovi “Tax free”, te Vas molimo da to imate u vidu.

38. Putnik je dužan poštivati satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ako putnik ne poštiva satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mjestu polaska u dogovoreno vrijeme polaska,  predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio ostati na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika s putovanja i nastavi s realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.

39. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo istog putnika isključiti s putovanja bez prava žalbe ili povrata novca.